Flipping the classroom: de nieuwe manier van lesgeven

Iedereen heeft wel eens gehoord van de traditionele manier van lesgeven waarin de leraar voor de klas staat en de leerlingen aantekeningen maken in hun schrift. Maar tegenwoordig is er een nieuwe manier van lesgeven waarbij de rollen omgedraaid zijn. We hebben het hier over “flipping the classroom”. In dit artikel zullen we het hebben over wat flipping the classroom precies inhoudt en welke voordelen het heeft voor zowel de leerlingen als de docenten.

Wat is het?

Flipping the classroom is een manier van lesgeven waarbij de traditionele “lezingen” buiten de klas plaatsvinden en de actieve leeractiviteiten binnen de klas. In plaats van urenlang te luisteren naar de leraar die les geeft, wordt de stof aangeboden in een multimediale omgeving, zoals video’s of podcasts. Dit betekent dat leerlingen de mogelijkheid hebben om de stof in hun eigen tempo en op hun eigen tijd te bestuderen. Hierdoor kan de leraar de klas gebruiken als een interactieve omgeving waarin studenten kunnen samenwerken en zich kunnen concentreren op het toepassen van de kennis die ze hebben opgedaan.

Doel

Het belangrijkste doel van flipping the classroom is om de leerlingen actiever te betrekken bij hun leerproces en hen te helpen hun eigen leerstijl te ontdekken en te ontwikkelen. Met traditionele methoden is het zeer waarschijnlijk dat studenten de lesstof niet volledig begrijpen en er vervolgens niet in slagen om de kennis toe te passen. Met flipping the classroom kunnen leerlingen de stof in hun eigen tempo bestuderen en begrijpen, wat hen meer zelfvertrouwen geeft om vragen te stellen en mee te doen aan het discussieproces tijdens de les.

Directe communicatie

Een andere belangrijke factor die flipping the classroom effectief maakt, is de mogelijkheid voor leraren om directer te communiceren met individuele leerlingen. Leraren kunnen hun aandacht richten op specifieke studenten die extra hulp nodig hebben of uitdagingen hebben bij het begrijpen van bepaalde concepten. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen bij hun eigen leerproces, aangezien zij beseffen dat zij de sleutel zijn tot hun eigen succes.

Flipping the classroom is dus niet alleen voordelig voor leerlingen, maar ook voor leraren. Dit is omdat het systeem hen in staat stelt om hun lesplannen te ontwikkelen volgens de behoeften en capaciteiten van individuele leerlingen, waardoor de effectiviteit van de lesactiviteiten toeneemt en er minder tijd wordt besteed aan herhalingen.

Verbetering

Een bijkomend voordeel van flipping the classroom is de verbetering van de “soft skills” van de leerlingen, zoals communicatie en samenwerking. Door de nadruk te leggen op samenwerking en interactie in de klas, leren leerlingen belangrijke vaardigheden die vereist zijn om een succesvolle en evenwichtige bijdrage te leveren aan de samenleving en de arbeidsmarkt.

Meer informatie over deze manier van lesgeven kan je vinden op www.stichting-leerkracht.nl

Flipping the classroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *